Dzień kredki

Zainspirowani ,, Dniem Kredki” urządzaliśmy w naszych grupach Barwny Dzień Kredek. Dominowały tego dnia zabawy plastyczne. Wystarczyło pobudzić swoją wyobraźnię, wykorzystaliśmy kredki nie tylko do rysowania, ale również do rytmicznych i ruchowych