Skrzydlaci przyjaciele

Wraz z rozkwitem wiosny powróciły do nas jaskółki, bociany, żurawie, skowronki i inne ptaki, które chętnie poznamy, dzisiejsze zajęcie są bowiem o nich. Najpierw obejrzeliśmy je na kolorowych obrazkach, szukaliśmy ich na spacerze, bawiliśmy się do piosenki o pewnym bocianie i niesfornej żabce oraz tak jak ptasi przyjaciele bawiliśmy się w powracanie do gniazd. Dzisiaj też korzystaliśmy z dobrodziejstw jakie daje nam pedagogika i w swoich zajęciach wykorzystywaliśmy elementy metody małżeństwa Killów. To był wspaniały dzień!!!:)