Zapisane w pamięci

Rodzina to grupa związana szczególnymi więzami, więzami bezpośrednimi. Rodzina to konkretne role. Rola matki, ojca, babci, dziadka, dzieci. Właśnie od tego, jakie więzi panują w rodzinie, zależy kształtowanie się charakterów dzieci. Tylko dobrze funkcjonująca rodzina, jest najlepszym zabezpieczeniem maluchów na przyszłość. Dzisiaj przedstawiamy swoją rodzinę, na podstawie fotografii przyniesionych przez dzieci 