Europa

Tematy związane z integracją europejską pojawiają się na wszystkich szczeblach edukacji. Niewątpliwie żłobek ma trudne zadanie w tym zakresie. Dwu i trzy-latek to przecież mały człowiek, dla którego najważniejsi są rodzice, dziadkowie, z czasem koledzy, koleżanki z grupy rówieśniczej, w której się znajdują. W myśl zasady, że przechodzimy od tego co najbliższe dziecku do tego co dalekie, o krajach Europy i Unii możemy zacząć mówić dopiero wtedy, kiedy dziecko pozna placówkę, ma ugruntowane poczucie bezpieczeństwa, pozna najbliższą okolicę, dzielnicę, miasto. Jest to bardzo trudne, jednak staramy się by dziecko wiedziało co nieco na ten temat