Rejestracja On-line

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka „Zielony Słonik” działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jasna Pawła II w Białej Podlaskiej na rok 2017/2018
  1. Rekrutacja do żłobka na rok 2017/2018 rozpoczyna się 1 maja 2017 r. i trwa do 30 czerwca 2017r.;
  2. Rekrutacja w ciągu roku szkolnego jest procesem ciągłym i odbywa się w miarę zwalniania miejsc w żłobku.
  3. Rekrutacji do żłobka podlegają dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat;
  4. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci studentów, pracowników i osób związanych z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podl. na podstawie umów cywilno – prawnych;
  5. W okresie rekrutacji rodzice wypełniają Formularz zgłoszeniowy bezpośrednio w żłobku lub przez stronę internetową.
  6. Dyrektor żłobka podaje do wiadomości listę przyjętych dzieci do 5 lipca 2017 r. Lista ta zostaje wywieszona jedynie w siedzibie żłobka.
  7. Za prowadzenie procesu rekrutacji odpowiada dyrektor żłobka.
  8. Aby zapisać swoje dziecko wystarczy że złożysz wniosek o przyjęcie wypełniając poniższy formularz!
Dane dziecka
Dane matki
Dane ojca
Rekrutacja