Rejestracja On-line

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka “Zielony Słonik” działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jasna Pawła II w Białej Podlaskiej na rok 2019/2020
  1. Rekrutacja do żłobka na rok 2019/2020 rozpoczyna się od początku roku i trwa do 30 czerwca 2019r.;
  2. Rekrutacja w ciągu roku szkolnego jest procesem ciągłym i odbywa się w miarę zwalniania miejsc w żłobku.
  3. Rekrutacji do żłobka podlegają dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat;
  4. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci studentów, pracowników i osób związanych z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podl. na podstawie umów cywilno ”“ prawnych;
  5. W okresie rekrutacji rodzice wypełniają Formularz zgłoszeniowy bezpośrednio w żłobku lub przez stronę internetową.
  6. Dyrektor żłobka do połowy lipca 2019 informuje jedynie tych rodziców, którzy zostali przyjęci do żłobka, brak informacji zwrotnej oznacza niezakwalifikowanie się w rekrutacji.
  7. Za prowadzenie procesu rekrutacji odpowiada dyrektor żłobka.
  8. Aby zapisać swoje dziecko wystarczy że złożysz wniosek o przyjęcie wypełniając poniższy formularz!
Dane dziecka
Dane matki
Dane ojca
Rekrutacja